linux文件夹打包命令

linux文件夹打包命令
查看全文

.tar

解包:tar xvf FileName.tar
打包:tar cvf FileName.tar DirName

(注:tar是打包,不是压缩!)

.gz
解压1:gunzip FileName.gz
解压2:gzip -d FileName.gz
压缩:gzip FileName
.tar.gz
解压:tar zxvf FileName.tar.gz

压缩:tar zcvf FileName.tar.gz DirName

.bz2
解压1:bzip2 -d FileName.bz2
解压2:bunzip2 FileName.bz2
压缩: bzip2 -z FileName
.tar.bz2
解压:tar jxvf FileName.tar.bz2

压缩:tar jcvf FileName.tar.bz2 DirName

.bz
解压1:bzip2 -d FileName.bz
解压2:bunzip2 FileName.bz
压缩:未知
.tar.bz
解压:tar jxvf FileName.tar.bz

压缩:未知

.Z
解压:uncompress FileName.Z
压缩:compress FileName
.tar.Z
解压:tar Zxvf FileName.tar.Z

压缩:tar Zcvf FileName.tar.Z DirName

.tgz
解压:tar zxvf FileName.tgz
压缩:未知
.tar.tgz
解压:tar zxvf FileName.tar.tgz

压缩:tar zcvf FileName.tar.tgz FileName

.zip
解压:unzip FileName.zip

压缩:zip FileName.zip DirName

.rar
解压:rar a FileName.rar
压缩:rar e FileName.rar

创建或解压tar.xz文件的方法
习惯了 tar czvf 或 tar xzvf 的人可能碰到 tar.xz也会想用单一命令搞定解压或压缩。其实不行 tar里面没有征对xz格式的参数比如 z是针对 gzip,j是针对 bzip2。

创建tar.xz文件:只要先 tar cvf xxx.tar xxx/ 这样创建xxx.tar文件先,然后使用 xz -z xxx.tar 来将 xxx.tar压缩成为 xxx.tar.xz

解压tar.xz文件:先 xz -d xxx.tar.xz 将 xxx.tar.xz解压成 xxx.tar 然后,再用 tar xvf xxx.tar来解包

标签: none

添加新评论